Wat is Gezonde Kinderopvang?

Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties met een praktische aanpak en scholing. Daarmee werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen (0 – 12 jaar) en deskundigheid van medewerkers.

Wat is het effect van Gezonde Kinderopvang?

De afgelopen vier jaar zijn bijna 1000 coaches en docenten opgeleid die in hun eigen organisatie aan de slag zijn gegaan met thema’s van de Gezonde Kinderopvang. Ongeveer 85% is aan de slag gegaan met het thema voeding, 65% met het thema bewegen en eveneens 65% met het thema hygiëne. Tijdens de week van de Gezonde Kinderopvang presenteren we wat dit heeft opgeleverd en wat volgens pedagogisch medewerkers de effecten zijn van Gezonde Kinderopvang op henzelf en op de kinderen.

“Ik had als coach Gezonde Kinderopvang meer weerstand verwacht van de pedagogisch medewerkers, maar de in de praktijk getrainde collega’s waren erg enthousiast! Door de scholing werden zij meer bewust van het eigen handelen.”

Lees meer over Gezonde Kinderopvang op www.gezondekinderopvang.nl

Film: Werken aan Gezonde Kinderopvang: